Последни публикации

Адвокатска кантора Таня Йосифова и партньори

Кантората на адвокат Таня Йосифова предлага висококвалифицирано правно обслужване, като предоставяме услуги в сферата на гражданските и търговските отношения.

Водени сме от разбирането за важната роля на правото в съвременните отношения и предлагаме най-доброто решение на нашите клиенти, като отделяме необходимото време и внимание за проучване на детайлите по случая.

С добронамерен подход се стремим да постигнем извънсъдебно решаване на споровете, където е възможно.

Кантората специализира в сферата на електронната търговия и правото на информационните технологии.

Организираме и специализирани курсове в областта на електронната търговия, пригодени за нуждите на обучаемите.